ALGEMENE INFORMATIE

De toegang tot en het gebruik van deze website zijn onderworpen aan de volgende gebruiksvoorwaarden ( "Algemene informatie"). U wordt vriendelijk verzocht om aandachtig de "Algemene informatie" voor het gebruik van deze website in any way.

Door het verder bezoek aan deze website of door het gebruik ervan, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met deze voorwaarden. Als je last hebt van het lezen van deze voorwaarden of als u het niet eens bent met de inhoud, vragen wij u om deze website verder te gebruiken.

DOEL EN INHOUD VAN DE WEBSITE

Deze website is een leidraad voor het zoeken naar informatie over de producten en diensten van Petite Beaute'. Met deze website petitebeaute.com wil u een eenvoudige, snelle en verbeterde toegang tot informatie van Petite Beaute bieden'.

CONTACT DETAILS

Als u meer informatie wenst of wilt u opmerkingen, kunt u contact opnemen Petite Beaute' via het contactformulier petitebeaute.com/contacts of stuur e-mail op petitebeaute@desirefragrances.net.

AARD VAN DE INFORMATIE AANGEBODEN

De beschikbare informatie op deze website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet worden gebruikt als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies. Deze website en alle aangeboden materialen zijn beschikbaar zoals ze zijn "in de huidige staat" en zonder enige garantie wordt verstrekt. Het gebruik van de website en de daarin opgenomen informatie is dan ook uitsluitend op eigen risico.

AANSPRAKELIJKHEID

Petite Beaute' levert grote inspanningen om ervoor te zorgen dat de verstrekte informatie volledig, juist, nauwkeurig en up-to-date. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden. Indien de ontvangen informatie fouten bevat of indien bepaalde informatie beschikbaar is, zal getracht worden deze zo snel mogelijk te corrigeren. Als u onjuistheden in de informatie die ter beschikking wordt gesteld, kunt u altijd contact opnemen Petite Beaute' Customer specialist via het contactformulier petitebeaute.com/contacts of stuur e-mail oppetitebeaute@desirefragrances.net

Petite Beaute' spant zich in om de website te beveiligen met alle redelijke middelen, en eventuele ongemakken veroorzaakt door technische fouten zoveel mogelijk te beperken. Petite Beaute' kan echter niet uitgesloten dat er verkeerde technische manoeuvres of onbevoegde interventies plaatsvinden. Om deze redenen kan Petite Beaute' niet garanderen dat de toegang tot de website niet onderbroken of niet zal worden beïnvloed door dergelijke problemen op een andere manier.

Petite Beaute' kan niet aansprakelijk gesteld worden in ieder geval voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website of de verstrekte informatie. U bent verantwoordelijk voor eventuele schade aan uw computersysteem of voor het verlies van gegevens als gevolg van het downloaden van informatie.

EXTERNE HYPERLINKS

Deze website bevat hyperlinks naar andere websites waarover Petite Beaute' geen enkele technische of inhoudelijke controle uit te oefenen. Een hyperlink naar zulke externe website leidt altijd tot de opening van een nieuw venster in uw browser. Petite Beaute' kan geen enkele garantie over de volledigheid of juistheid van de inhoud niet bieden, noch over de beschikbaarheid van deze websites en aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik ervan.

INTELLECTUEEL EIGENDOM

De teksten, foto's, videobestanden en audiobestanden gereproduceerd op deze website mag alleen worden gereproduceerd of na de uitdrukkelijke aan het publiek, schriftelijke en voorafgaande toestemming van Desire Fragrances BV extra handelsnaam Petite Beaute'.

VERANDERINGEN

Desire Fragrances BV extra handelsnaam Petite Beaute' behoudt zich het recht voor om deze ‘Algemene informatie’ op elk moment wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om zelf regelmatig de toepasselijke voorwaarden. Deze informatie is voor het laatst gewijzigd en herzien op 1 december 2017.

BESCHERMING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Petite Beaute' respecteert uw privacy. De informatie die u op de website invoert, worden vertrouwelijk behandeld.